download -Sadrzaj paketa je originalni moj rad.

download -Sadrzaj paketa je originalni moj rad. download -Sadrzaj paketa je originalni moj rad. download -Sadrzaj paketa je originalni moj rad. download -Sadrzaj paketa je originalni moj rad. download -Sadrzaj paketa je originalni moj rad.

Napomena: Sadrzaj raspakirajte u ..\My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads. Za sve nejasnoce ili probleme mozete me kontaktirati na e-mail