bkj vbn1

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. (klikni na sliku za uvecani prikaz).

-okvir(krevet za jednu osobu) ffs

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. (klikni na sliku za uvecani prikaz).

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. (klikni na sliku za uvecani prikaz).

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. (klikni na sliku za uvecani prikaz). (myth2)

-okvir(dupli krevet)

-okvir(krevet za jednu osobu)

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. Klikni na sliku za uvecani prikaz. (myth1)

-okvir

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. Klikni na sliku za uvecani prikaz. (roseschw)

-okvir

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. (klikni na sliku za uvecani prikaz). (altpink)

-okvir(dupli krevet)

-okvir(krevet za jednu osobu)

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju posteljine. Klikni na sliku za uvecani prikaz

Tekstura je napravljena od slike cvijeta hibiskusa sa mog balkona

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. (klikni na sliku za uvecani prikaz).

-okvir(dupli krevet)

-okvir(krevet za jednu osobu)

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. Posteljina je prilagodena da pristaje i na duplom krevetu (klikni na sliku za uvecani prikaz).

-okvir

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. Klikni na sliku za uvecani prikaz.

-okvir

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju okvira i posteljine. Klikni na sliku za uvecani prikaz.

-okvir

-posteljina

Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju posteljine. Klikni na sliku za uvecani prikaz

Tekstura je napravljena od slike cvijeta katusa sa mog balkona

-posteljina

Napomena: Sadrzaj raspakirajte u ..\My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads. Za sve nejasnoce ili probleme mozete me kontaktirati na e-mail

ffs - zahtjeva Family Fun Staff