download -Sadrzaj paketa je originalni moj rad. Kliknite na sliku za uvecani prikaz

Napomena: Sadrzaj raspakirajte u ..\My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads. Za sve nejasnoce ili probleme mozete me kontaktirati na e-mail