download -Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju nogu i vrha stola. U rar datotecu su zapakirana oba paketa. (noge + vrh) Kliknite na sliku za uvecani prikaz. download - Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju nogu i vrha stola. U rar datotecu su zapakirana oba paketa. (noge + vrh) Kliknite na sliku za uvecani prikaz. download- Sadrzaj paketa je originalni moj rad koji daje dodatnu opciju za boju nogu i vrha stola. U rar datotecu su zapakirana oba paketa. (noge + vrh) Kliknite na sliku za uvecani prikaz.

Napomena: Sadrzaj raspakirajte u ..\My Documents\EA Games\The Sims 2\Downloads. Za sve nejasnoce ili probleme mozete me kontaktirati na e-mail